| Onze diensten |

Van Amerongen Infra BV beschikt over een team van 20 ervaren en gemotiveerde mensen en uitstekende contacten met professionele partners, ieder met eigen specialismen. Daarmee kan Van Amerongen Infra BV garant staan voor het leveren van de hoogste kwaliteit producten en diensten. Vanzelfsprekend is er veel aandacht voor nazorg en bewaken van de kwaliteit, officieel gewaarborgd onder het behaalde certficaat VCA.

Onze activiteiten op het gebied van grond-, weg- en waterbouw omvatten zoal:

Groot grondverzet

Bouwrijp maken voor woningbouw:
- aanleg van riolering en huisaansluitingen
- aanleg drukrioleringen
- aanleg van bouwwegen, reconstructie van rioleringen

Woonrijp maken:
- aanleg bestratingen
- aanleg parken
- aanleg beplanting
- egaliseren en klein grondverzet

Aanleggen terreinverhardingen en paden
Aanbrengen en onderhouden van beschoeiingen en damwanden
Aanleg, onderhoud en reconstructie van wegen en rioleringen

Inspecteren en reinigen van rioleringen d.m.v. eigen rioolinspectie.
Onze apparatuur is ingericht voor het reinigen van rioleringen met hogedruk.
Inspecteren van riolering met een videocamera en vastleggen van inspecties op DVD.